SEJARAH INTERNET DARI MASA KE MASA

Sebelum mempelajari Sejarah dan perkembangan internet, maka kita harus mengerti apa itu Akses internet, Apa itu internet ? Selama ini kita sering mendengar istilah internet dari seluruh dunia. Internet (interconnection networking) merupakan jaringan computer yang menghubungkan computer-komputer diseluruh dunia,

sehingga terbentuk ruang maya jaringan computer di mana antara satu computer dengan computer lain saling dapat berhubungan satu dengan yang lain atau berkomunikasi.Ameliani_Sejarah-internet-dari-masa-ke-masa