Kekurangan dan Kelebihan Arduino

Dengan berkembangnya zaman saat ini, banyak sekali alat yang diciptakan yang sangat membantu kita dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Bahkan dengan kecanggihannya, banyak sekali yang membagikan tentang cara pembuatannya, sehingga memudahkan masyarakat untuk belajar. Sehingga banyak sekali tercipta alat-alat baru. Arduino merupakan senarai perangkat keras terbuka yang ditujukan kepada siapa saja yang ingin membuat peralatan elektronik interaktif menggunakan bahasa pemrograman arduino yang memiliki kemiripan syntax dengan bahasa pemrograman C. Bahasa yang telah disederhanakan tersebut, bagi orang awam ini akan menjadi sangat mudah digunakan. Arduino berawal dari sebuah thesis yang dibuat oleh Hernando Barragan, di Institute Ivrea, Italia pada tahun 2005, kemudian dikembangkan oleh Massimo Banzi dan David Cuartielles dan diberi nama Arduin of Ivrea. Kemudian diganti nama menjadi Arduino yang dalam bahasa Italia berarti teman yang berani. Saat ini tim pengembang Arduino adalah Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, David Mellis, dan Nicholas Zambetti. Ada juga berbagai macam jenis arduino yang juga siap digunakan. Jenis arduino yang akan disebutkan adalah sebagai berikut :Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Due, Arduino Lilypad, Arduino Fio, Arduino Ethernet, Arduino Mini, Arduino Robot, Arduino Micro, Arduino Esplora. Selain itu ada pula kekurangan dan kelebihan dari Arduino yang perlu diketahui, agar kita dapat memilih alat apa yang cocok digunakan dengan Arduino ini.

 

Artikel lengkap klik disini..